Testovací centrum Covid-19

OC DBK
Budějovická 1667, Praha 4.

Telefonní kontakt : 778 757 750

(Po dobu otevírací doby)

POZOR odběrové místo přestěhováno o 100 m na parkoviště u BILLA

Na jeden 10-ti minutový interval je možné zaregistrovat pro

- Antigenní test až 3 zájemce

- PCR test 4 zájemce 

Každý občan ČR má nárok na :

2x PCR test za kalendářní měsíc zdarma,

který je hrazen z Vašeho zdravotního pojištění. Pokud splňuje níže uvedené podmínky

 

Nárok na testy zdarma od 1.11.2021:
a) osoby do dovršení 18 let věku,
b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

Odkaz na stažení certifikátu
Ceník testování COVID - 19

PCR test                 ZDARMA     a) pro pacienty se žádankou od lékaře nebo hygieny

                                                    b) 2x za kalendářní měsíc hradí za pacienta zdravotní

                                                         pojišťovna, nutno předložit průkaz pojištěnce (kartička

                                                         zdravotní pojišťovny)

 

Certifikát pro vycestování do zahraničí k preventivními PCR testu                                 100,- Kč

Certifikát pro vycestování do zahraničí k antigennímu testu                                           100,- Kč

Pro vystavení certifikátu na vycestování je nutné mít sebou (znát) číslo cestovního dokladu a místo narození.

Antigenní test                                                     samoplátce                                           200,- Kč

Antigenní test + potvrzení pro cestování           samoplátce                                            300,- Kč

PCR test                                                            samoplátce                                            800,- Kč

PCR test + certifikát pro cestování                    samoplátce                                            900,- Kč

V případě, že se nestihnete zaregistrovat, testy provedeme s registrací na místě pokud je na odběrovém místě volno. Registrovaní zájemci mají přednost před neregistrovanými.

Nabídka typů testů

  • Antigenní testy s odběrem z přední části nosu.

  • PCR testy s odběrem neinvazivní metodou z dutiny ústní a slin.

Otevírací doba

  • V pracovní dny:            07:00 – 19:00 hod

  • Sobota:                        10:00 – 14:00 hod

  • Neděle:                        15:00 – 19:00 hod

Provádíme také testování pro firmy a OSVČ, které je hrazeno ze zdravotního pojištění. Vám tak odpadá nutnost nákupu testů, jejich vykazování, a především máte garanci toho, že test je proveden správně a s prokazatelným výsledkem.

V případě zájmu jsme schopni poslat mobilní tým pro vzdálené pracoviště v Praze a blízkém okolí.

Vyhodnocení PCR 

  • vyhodnocení vzorků provádí laboratoř do 36 hodin od odběru

  • odvoz vzorků do laboratoře se provádí denně v 7:00 hodin za předešlý den

Mapka.png